REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANUNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy MANUNA zwanym dalej SKLEPEM jest prowadzony przez firmę:

MANUNA Anna Żołubak

Jaśminowy Stok 67/51, 80-177 Gdańsk

NIP: 691 247 4920

REGON: 361 935 805

Kontakt:

Tel.: +48 781 678 258

e-mail: info@manuna.pl

nr konta bankowego:

Ing Bank Śląski 61 1050 1764 1000 0092 1396 7459

2. Sklep internetowy MANUNA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę www.manuna.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@manuna.pl.

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.

5. Wystawienie produktu w sklepie internetowym Manuna nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie stanowi ofertę kupna zamówionego towaru.

6. Wszystkie ceny są wyrażone w walucie polskiej i zawierają podatek. Podane przy produkcie ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które są wskazywane podczas składania zamówienia w formularzu zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen. Dla zamówień dokonanych wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w chwili składania zamówienia lub cena podana w wycenie produktu indywidualnie zamówionego.

8. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

9. W sklepie internetowym oferowane są dwa rodzaje produktów: produkty gotowe, fabrycznie nowe oraz produkty ręcznie robione. Istnieje także możliwość wykonania oznaczonych produktów na indywidualne zamówienie.

10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon. Na prośbę zamawiającego na zakupiony towar wystawiana jest faktura.

11. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

II. DEFINICJE

1.Rejestracja – formularz dostępny w sklepie internetowym, którego wypełnienie jest niezbędne w celu utworzenie konta klienta, ale nie jest konieczne do złożenia i realizacji zamówienia.
2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz oferowana do sprzedaży przez sprzedawcę.
5. Regulamin – regulamin sklepu internetowego.
6. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.manuna.pl/sklep
7. Zamówienie – zaproszenie klienta skierowane do sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży produktów.

III. WARUNKI ZAMAWIANIA TOWARÓW

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem sieci internet poprzez stronę sklepu, 24 godziny na dobę, przez cały rok oraz za pośrednictwem poczty email przesyłając zamówienie na adres mailowy info@manuna.pl
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do manuna.pl poprzez zatwierdzenie. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną;dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika;koszty wysyłki.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres poczty e-mail potwierdzane złożenia zamówienia wraz z informacją o dostępności zamówionych produktów.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie, w przeciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia zostanie dokonywana wycena zamówienia, o której klient poinformowany będzie mailowo. W takim przypadku uważa się, że zamówienie zostało złożone, gdy klient w przeciągu 48 godzin od otrzymania wyceny, potwierdzi mailowo złożenie zamówienia.
 5. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail, w odpowiedzi na zamówienie sprzedawca odeśle na wskazany adres e-mail informację zwrotną, w której określone będą co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę. W takim przypadku umowę uważa się za zawartą, jeżeli w ciągu 48 godzin sprzedawca otrzyma odpowiedź klienta o przyjęciu oferty.
 6. Sklep internetowy Manuna w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 7. Zamówienia są realizowane według kolejności zaksięgowanych wpłat. Czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych.

IV. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:
  61 1050 1764 1000 0092 1396 7459.
 2. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania zamówienia i są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy towaru.
 3. Towar jest kompletowany i wysyłany w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych na wskazane w niniejszym regulaminie konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. W takim przypadku sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli w tym terminie środki pieniężne nie wpłyną na rachunek sklepu, sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania takiego zamówienia. Termin wysłania towaru określony w niniejszym punkcie nie dotyczy złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie.
 4. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy zamówionych produktów, w tym odbiór w pracowni firmy sprzedawcy. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając e-maila na adres: info@manuna.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numer telefonu (+48) 781 678 258, celem uzgodnienia szczegółów odbioru, w tym miejsca i daty.
 5. W przypadku złożenia zamówienia na produkt, który będzie musiał być wykonany na indywidualne zamówienie, obowiązującą formą dokonania płatności jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy sprzedawcy w wysokości 100% ceny podanej w wycenie. W takim przypadku towar jest kompletowany i wysyłany w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.
 6. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. Przesyłki realizowane poza granice Rzeczpospolitej Polskiej objęte są indywidualnym kosztem dostawy, w zależności od wielkości i wartości zamówienia oraz miejsca dostarczenia przesyłki.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Produkty oferowane przez manuna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca informuje, iż klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn. Z prawa tego może on skorzystać składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie czternastu dni od daty otrzymania zamówionego produktu (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Z tego powodu konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bezpośrednie koszty dostawy związane ze zwrotem ponosi konsument korzystający z uprawnienia odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności za złożone zamówienie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odroczenia terminu zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru, w celu oceny jego stanu.
 6. W przypadku gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub próby otwarcia prosimy o sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę protokół szkody i nie przyjmować towaru.
 7. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać za pomocą Poczty Polskiej lub Kurierem na adres sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji firma zwróci koszt przesyłki.
 8. Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub  inny uzgodniony z Klientem. Sklep ponosi koszty przesłania do Klienta niewadliwego towaru.
 9. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem/fakturą.
 10. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem są towary wykonane na indywidualne zamówienie, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie pod numerem wskazanym w danych adresowych firmy, lub za pośrednictwem poczty internetowej. Nie można anulować zamówienia już wysłanego.
 12. W przypadku zwrotu przesyłki wynikłego z błędnie podanego adresu MANUNA nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.

VI. Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@manuna.pl bądź telefonicznie pod numerem 781 678 258.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Właściciel sklepu „Manuna”, z siedzibą w Gdańsku zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zawartość strony podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane przez inne osoby jedynie za wyraźną zgodą właściciela strony internetowej.

DOSTAWA

Koszty dostawy:

Koszty dostawy nie są ukryte w cenie produktów.

Zamówienia pakujemy i wysyłamy paczki w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

Niezależnie od wagi przesyłki koszt jest stały i wynosi:
Kurier 20 zł
Paczka Pocztowa priorytetowa 13 zł

Dla zamówień powyżej 100 zł wysyłka jest darmowa.

Możliwy jest też odbiór osobisty:

– w pracowni Manuny na ul. Jaśminowy Stok w Gdańsku.

Bardzo proszę o ustalenie dnia i godziny odbioru telefonicznie: 781-678-258 lub mailowo: info@manuna.pl.

Metody płatności:

płatność przelewem na konto bankowe,

Dane do przelewu:

Manuna Anna Żołubak
Jaśminowy Stok 67/51
80-177 Gdańsk

konto ING Bank Śląski (przelewy w złotówkach)
61 1050 1764 1000 0092 1396 7459